SUNREEF 43M ECO

OPIS

SPECYFIKACJA

42,7m
Długość
15,40m
Szerokość
2 x 200 kW
Silniki
5000L
Zbiorniki wody
composite
Konstrukcja
12+7
Passengers
500 m²
Grot
360 m²
Genua
180m²
Stay Sail
800m²
Genaker
Sunreef Yachts